Vi samarbejder med virksomheder

Velfærdsklinikken samarbejder med flere forskellige virksomheder, eksempelvis virksomheder der udvikler velfærdsteknologiske produkter.

Hvis du er en virksomhed, kan Velfærdsklinikken tilbyde:

  • En direkte indgang til sundhedssektoren
  • Nye innovative løsninger udviklet i dialog med medarbejdere og borgere
  • Adgang til ny viden med udspring i sundhedsfaglig forskning
  • Samarbejde om udvikling af nyskabende velfærdsteknologiske løsninger
  • Udarbejdelse af business case og beregning af den sundhedsøkonomiske effekt

Indsend virksomhedens idé eller løsning ved at trykke på "indsend idé", så vil vi vurdere løsningen og tage kontakt hvis vi ser muligheden for et samarbejde. De indsendte løsninger lægges ikke på hjemmesiden, medmindre det aftales imellem virksomheden og Københavns Kommune.

Det er også muligt at tage kontakt direkte til os på ce3q@suf.kk.dk