Alle opfindelser starter med en god idé

Alle nye opfindelser starter med, at vi støder på nogle udfordringer eller problemer i vores hverdag, som vi ønsker at løse. Det sætter tankerne i omdrejninger, og pludselig opstår den gode idé til nye og smarte løsninger. 

Velfærdsklinikken er stedet, hvor vi hjælper dig med dine gode ideer. 
Vi arbejder med at gøre gode idéer til virkelighed ved at teste idéer og løsninger i praksis, så vi kan få nye gode velfærdsteknologiske løsninger til borgerne i Københavns Kommune.

Hvad er en god idé?

Velfærdsklinikken tager imod alle former for idéer og problemstillinger, der ligger indenfor sundheds og omsorgsområdet. Det betyder, at vi er åbne for alle input, uanset om du indmelder en god idé, hvor du allerede har opfundet den geniale løsning, eller om du indmelder en problemstilling hvor den geniale løsning stadig mangler.

En god idé kan eksempelvis:

  • Lette hverdagen for borgere og medarbejdere 
  • Øge borgernes livskvalitet
  • Flytte ressourcer
  • Skabe vækst
Vi inviterer derfor alle til at byde ind med gode idéer, problemstillinger og løsninger og på den måde tage del i udviklingen af nye, smarte velfærdsteknologier til gavn for dig og mig.
 
Der går rigtig mange idéer til at finde den gode løsning, og derfor er det ikke alle idéer der føres ud i livet. Sådan er det også i Velfærdsklinikken. Derfor kan vi heller ikke love at netop din idé går videre og bliver til en løsning eller et produkt. 
Vi vurderer alle idéer ud fra en række kriterier og udvælger de bedste til at arbejde videre med. Du kan læse mere om kriterierne for idéudvælgelsen i højre side.