Artikel

Artikel

Kriterier for idéer

Vi vurderer alle idéer ud fra en række kriterier og udvælger de bedste til at arbejde videre med.
 1. Indfrier idéen et potentiale eller en udfordring i Sundheds- og omsorgsforvaltningen? 
 2. Hvilken merværdi forventes idéen at bidrage til i forhold til borgere, medarbejdere/organisering, økonomi/ressourcer? 
 3. Kan idéen interagere med eksisterende løsninger i Sundheds- og omsorgsforvaltningen? 
 4. Findes der lignende idéer i eller uden for Sundheds- og omsorgsforvaltningen? 
 5. Hvor mange borgere forventes at få glæde af idéen/løsningen? 
 6. Hvad koster idéen? 
 7. Appellerer idéen til Sundheds- og omsorgsforvaltningenss målgruppe af borgere og medarbejdere?
 8. Er der nogle etiske problemstillinger knyttet til idéen?
 9. Er der allerede nogle borgere, medarbejdere eller interesseorganisationer, som har lyst til at arbejde videre med idéen? 
 10. Fordrer idéen at der involveres virksomheder, universitet, hospital eller lignende? 
 11. Er timingen for idéen hensigstmæssig? 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.