Artikel

Artikel

Hvorfor velfærdsteknologi?

Københavns Kommune ønsker at have et højt velfærdsniveau, hvor alle borgere får den hjælp de har brug for.
Men i takt med at byen vokser, og at vi lever længere, så vokser opgaverne på velfærdsområdet også hvilket giver nye udfordringer. Københavns Kommune ønsker derfor at være blive førende indenfor udviklingen og udbredelsen af velfærdsteknologi, så vi kan bevare den gode velfærd.  
 
De nye velfærdsteknologier skal hjælpe borgeren med at klare mange af de udfordringer de møder i hverdagen, så de i højere grad bliver selvhjulpne og behovet for en mere indgribende støtte og pleje udskydes. Samtidig understøtter velfærdsteknologi medarbejderne med at klare hverdagens arbejdsopgaver på en lette og smartere måde. 
 
På den måde frigøres ressourcerne, så de kan blive brugt, der hvor der er mest brug for dem.
 
Med udviklingen og udbredelsen af velfærdsteknologier sikrer vi, at vi får mere for de penge vi investerer i hjælpemidler og teknologier årligt. Samtidig åbner vi op for udvidelsen af et nyt marked, der trækker innovation, vækst og arbejdspladser til byen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.